Tag Archives: เสาเข็มเจาะ

เสาเข็มเจาะ รับน้ำหนักได้เท่าเสาเข็มตอกหรือไม่

boredpile

เพราะเสาเข็มเจาะเป็นสิ่งสำคัญในงานก่อสร้าง คอนกรีตเอ็น9.com  จึงให้ความสำคัญกับเสาเข็มทุกประเภท และวันนี้ก็ได้นำสาระดีๆเกี่ยวกับเสาเข็มเจาะและเสาเข็มตอกมาฝากกันค่ะ

เสาเข็มเจาะ รับน้ำหนักได้เท่าเสาเข็มตอกหรือไม่นั้น  การรับน้ำหนักของเสาเข็มแบบตอกกับเสาเข็มแบบเจาะ โดยพื้นฐานแล้วมีความแตกต่างกันมากพอสมควร ซึ่งปัจจัยสำคัญมาจากรูปแบบในการขุดเจาะของเสาทั้ง 2 ประเภทมีความแตกต่างกัน ดังนั้นจึงส่งผลให้การรับน้ำหนักของเสาทั้ง 2 ประเภทมีความแตกต่างกันตามไปด้วย

โดยปกติแล้วทุกคนจะทราบดีว่า การใช้เสาเข็มแบบเจาะนั้นมีข้อดีทั้งในเรื่องของความมั่นคงแข็งแรงและฐานที่มั่นคงของเสาที่หล่อขึ้นมาใหม่ แตกต่างจากเสาเข็มแบบเจาะ ซึ่งอีกปัจจัยสำคัญที่ทำให้เสาเข็มแบบเจาะน้ำน้ำหนักได้ดีกว่าอาจเป็นผลจากการการหล่อเสาขึ้นมาใหม่นั้น นิยมหล่อฐานของเสาให้มีขนาดใหญ่ก่อนการหล่อเสาจริง จึงช่วยเสริมความแข็งแรงให้เสาเข็มแบบเจาะสามารถรับน้ำหนักได้ดีมากยิ่งขึ้น ถึงแม้ว่าเสาเข็มแบบเจาะจะมีความลึกน้อยกว่าเสาเข็มแบบตอกก็ตาม เมื่อเทียบกันในส่วนของความมั่นคงแข็งแรงแล้ว เสาเข็มแบบเจาะก็ยังคงสามารถรับน้ำหนักได้ดีกว่าเช่นกัน

ในปัจจุบันการเลือกใช้เสาเข็มแบบเจาะเริ่มได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นกว่าแต่ก่อน ถึงแม้จะมีราคาแพงมากกว่า แต่เมื่อเปรียบเทียบกับความมั่นคงแข็งแรงของตัวบ้านหรืออาคารแล้ว ก็ทำให้หลายคนยอมจ่ายเงินเป็นจำนวนมากเพื่อความปลอดภัยของทุกคนที่อาศัยภายในอาคาร นอกจากคุณสมบัติทั้งหมดนี้ที่ทำให้เจ้าของอาคารหันมาใช้เสาเข็มแบบเจาะแล้ว ความหลายหลายในการใช้งาน ทั้งงานซ่อมแซมอาคาร หรืองานต่อเติม เสาเข็มแบบเจาะก็สามารถทำได้ดีกว่า เพราะฉะนั้นจึงไม่ต้องแปลกใจที่เสาเข็มแบบเจาะจะได้รับความนิยมกว่าเสาเข็มแบบตอก