ขั้นตอนการวิเคราะห์น้ำและการทดสอบคุณภาพ

วิเคราะห์น้ำ

น้ำเป็นสารที่สำคัญที่สุดในการดำรงชีวิตของมนุษย์ ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมการทดสอบคุณภาพน้ำและขั้นตอนการวิเคราะห์น้ำอื่นๆ จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสุขภาพของเรา เว้นแต่คุณจะอาศัยอยู่ในพื้นที่ชนบทและใช้น้ำบาดาล (และถึงแม้น้ำของคุณอาจได้รับการทดสอบคุณภาพและความปลอดภัยด้วยตัวเอง) อุปทานในเขตเทศบาลของคุณก็จะได้รับการทดสอบและวิเคราะห์น้ำอย่างสม่ำเสมอเพื่อตรวจสอบว่าสามารถดื่มได้หรือไม่และมีเชื้อโรคที่อาจเป็นอันตรายหรือไม่ หรือมีสารปนเปื้อนที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ที่ต้องพึ่งพาแหล่งนี้

วิเคราะห์น้ำความบริสุทธิ์หรือขึ้นอยู่กับการใช้งาน

การมีอยู่ของสารเติมแต่งบางอย่างเพื่อให้แน่ใจว่าอยู่ภายในพารามิเตอร์ที่คาดหวังเป็นงานประจำในห้องปฏิบัติการและแผนกประกันคุณภาพทั่วโลก การวิเคราะห์น้ำและการทดสอบคุณภาพเป็นการปฏิบัติงานที่เป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการทำงานประจำวัน ไม่เพียงแต่ในด้านวิศวกรรมโยธา เช่น การบริหารระบบ แต่ในการวิจัย ทางคลินิก หรือสภาพแวดล้อมในการผลิตใดๆ ที่ต้องอาศัยการมีน้ำที่มีคุณภาพสม่ำเสมอ

การใช้งานทดสอบน้ำทั่วไปอย่างหนึ่งคือการตรวจหาจุลินทรีย์ในวัสดุสิ้นเปลือง วิเคราะห์น้ำความสำคัญนั้นชัดเจนทันทีหากคุณจำกรณีการเสียชีวิตของการติดเชื้อ ได้ ผู้อยู่อาศัยในเมืองจำนวนมากป่วยและเสียชีวิตไม่กี่ราย สาเหตุหลักมาจากความล้มเหลวในกระบวนการทดสอบคุณภาพของเทศบาล เห็นได้ชัดว่าการวิเคราะห์น้ำที่แม่นยำอาจเป็นเรื่องของชีวิตหรือความตายเมื่อพูดถึงแหล่งน้ำดื่ม การทดสอบมักดำเนินการร่วมกับและส่วนใหญ่เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบรีเวิร์สออสโมซิส อิเล็กโตรไดอะไลซิส และระบบกรองน้ำอื่นๆ

ที่มีจุดประสงค์เพื่อรักษาความบริสุทธิ์

วิเคราะห์น้ำหรือความสม่ำเสมอของการจ่ายน้ำ ช่วงของการทดสอบที่ดำเนินการเกี่ยวกับคุณภาพน้ำอาจรวมถึงการทดสอบและการทดสอบปริมาณแร่ธาตุ ซึ่งเป็นการทดสอบที่พบได้ทั่วไปในการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม โดยปัจจัยด้านคุณภาพเหล่านี้อาจส่งผลต่อรสชาติและความสม่ำเสมอของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป การทดสอบคุณภาพน้ำไม่ได้จำกัดเฉพาะระบบน้ำขนาดใหญ่ เช่น ระดับเทศบาลหรือในห้องปฏิบัติการเท่านั้น นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือวิเคราะห์น้ำและอุปกรณ์ทดสอบที่หลากหลายซึ่งได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงผู้ใช้ตามบ้าน

วิเคราะห์น้ำจำนวนมากไม่ได้ให้ความแม่นยำแบบเดียวกับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นสำหรับตลาดทางวิทยาศาสตร์ แต่ก็มีความสนใจเพิ่มขึ้นในส่วนของผู้บริโภคในการรู้ว่าสิ่งที่อยู่ในน้ำที่ดื่มและอุปกรณ์ทดสอบน้ำเหล่านี้สำหรับ บ้านกลายเป็นเรื่องธรรมดามากขึ้น คุณภาพของน้ำที่ใช้ในบ้านสำหรับดื่ม รดน้ำต้นไม้ และของใช้ทั่วไปในครัวเรือนมีความสำคัญอย่างชัดเจน การทดสอบคุณภาพยังเป็นภารกิจที่สำคัญในห้องปฏิบัติการ ในการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคทุกประเภท และแทบทุกที่ที่มีการใช้น้ำ ทำให้การวิเคราะห์น้ำเป็นสิ่งที่มีความสำคัญพอๆ กับตัวน้ำ