เคล็ดลับสำหรับการใช้เครนพับอย่างปลอดภัย

เครนพับ เครนเหนือศีรษะมีความสำคัญในอุตสาหกรรมสมัยใหม่ พวกมันเป็นสิ่งที่พบเห็นได้ทั่วไปในภาคอุตสาหกรรมเช่นการก่อสร้างเหล็กการทำเหมืองอู่ต่อเรือและอื่น ๆ เครนเหนือศีรษะมีประโยชน์ในกิจกรรมอุตสาหกรรมมากมายและมักใช้เพื่อเคลื่อนย้ายสิ่งของที่มีน้ำหนักมากจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง อุตสาหกรรมที่รวดเร็วในหลายส่วนของโลกทำให้การใช้เครนเหนือศีรษะเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของทุกอุตสาหกรรมที่สำคัญ การใช้งานเครนเหนือศีรษะต้องใช้ทักษะและความรู้ที่เหมาะสมเกี่ยวกับขั้นตอนความปลอดภัย สำหรับการใช้เครนเหนือศีรษะอย่างเหมาะสมมันเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ปฏิบัติงานเครนต้องผ่านการฝึกอบรมอย่างสมบูรณ์และมีทักษะในการทำงานอย่างสมบูรณ์ จำไว้เสมอว่าผู้ประกอบการที่ไม่มีทักษะหรือไม่ได้รับการฝึกฝนไม่เพียง แต่ทำให้ชีวิตตกอยู่ในอันตราย แต่ยังทำให้ชีวิตของผู้อื่นตกอยู่ในความเสี่ยง

เคล็ดลับที่ผู้ประกอบการสามารถทราบได้อย่างปลอดภัยในการใช้เครนพับ

ตรวจสอบเครนก่อนและหลังใช้เสมอ ตรวจสอบสัญญาณของการสึกหรอบนอุปกรณ์ ก่อนที่จะเข้าไปในห้องโดยสารให้เดินไปรอบ ๆ ปั้นจั่นแล้วตรวจสอบปัญหาเกี่ยวกับเครื่องกลไฟฟ้าโครงสร้างและไฮดรอลิก ทำเช่นนี้เช่นกันหลังจากการเปลี่ยนแปลงของคุณ หากเป็นไปไม่ได้หรือผู้ปฏิบัติงานขาดความมั่นใจและทักษะในการปฏิบัติงานนี้อย่างเชี่ยวชาญควรตรวจสอบเครนตามระยะเวลาที่กำหนดโดยผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรม การตรวจสอบนี้สามารถทำได้โดยพนักงานที่ได้รับการฝึกอบรมและมีใบอนุญาตของ บริษัท เช่ารถเครน ควรมีรายงานการตรวจสอบหลังจากมีการตรวจสอบมืออาชีพทุกครั้งและทุกคนที่จะเช่าหรือใช้เครนทาวเวอร์สามารถเข้าถึงได้

วางแผนการยกทั้งหมดตามความเหมาะสม ควรมีการวางแผนการปฏิบัติการทาวเวอร์เครนทั้งหมดล่วงหน้า โดยการทำเช่นนั้นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมดสามารถแก้ไขได้อย่างเหมาะสมและสามารถคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ยืนดูและพนักงาน ส่วนประกอบที่สำคัญของการวางแผนการดำเนินการยกรวมถึงการประเมินความเสี่ยงตระหนักถึงทรัพยากรที่จำเป็นการตั้งค่าขั้นตอนและการมอบหมายความรับผิดชอบ แผนการปฏิบัติงานที่ดีควรมีรายละเอียดหรือขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีการที่อุปกรณ์ยกจะปลอดภัยสำหรับช่วงของการยกที่จะดำเนินการ หัวหน้างานควรมีความรู้ทั้งภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎีรวมถึงประสบการณ์ที่กว้างขวางของการปฏิบัติการยกทั้งหมดที่จะต้องดำเนินการ

ประเมินสภาพพื้นดินอย่างละเอียดก่อนที่จะติดตั้งหรือตั้งค่าเครน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพื้นดินของที่ทำงานไม่นิ่มเกินไปและสามารถรองรับน้ำหนักของเครนพับและน้ำหนักของสิ่งของที่จะยกและเคลื่อนย้าย ตระหนักถึงอันตรายจากค่าใช้จ่ายทั้งหมด ท้ายที่สุดผู้ปฏิบัติงานทาวเวอร์เครนควรระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาคารใกล้เคียงและสายไฟฟ้าที่อยู่ในโซนปฏิบัติการ