9 เคล็ดลับอ่านก่อนซื้อ ประกันการเดินทาง ประกันเดินทางต่างประเทศ

ประกันการเดินทาง ประกันเดินทางต่างประเทศ เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับนักเดินทางที่ต้องการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อีกทั้งหลาย ๆ ประเทศก็ได้กำหนดให้นักท่องเที่ยวต้องทำประกันการเดินทางก่อนเดินทางเข้าประเทศทุกครั้ง เราจะมาดูกันว่าถ้าคุณต้องการซื้อประกันภัยการเดินทาง คุณจำเป็นต้องดูอะไรบ้าง

mainimage111

ประกันการเดินทาง  ประกันเดินทางต่างประเทศ เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับนักเดินทางที่ต้องการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อีกทั้งหลาย ๆ ประเทศก็ได้กำหนดให้นักท่องเที่ยวต้องทำประกันการเดินทางก่อนเดินทางเข้าประเทศทุกครั้ง เราจะมาดูกันว่าถ้าคุณต้องการซื้อประกันภัยการเดินทาง คุณจำเป็นต้องดูอะไรบ้าง

  1. ก่อนซื้อประกันการเดินทางทุกครั้ง ควรทำความเข้าใจหลักการของความคุ้มครองในประกันเดินทางก่อน อาจศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งต่าง ๆ โดยทั่วไปส่วนใหญ่ ประกันภัยการเดินทางมักจะคุ้มครองใน 4 กรณี ได้แก่

กรณียกเลิกการเดินทาง หรือมีเหตุการณ์ที่ขัดขวางการเดินทาง

กรณีฉุกเฉินทางการแพทย์

กรณีจำเป็นทางการแพทย์ที่ต้องมีการนำผู้เอาประกันกลับภูมิลำเนาเดิม

กรณีความเสียหายต่อทรัพย์สิน (กระเป๋าสูญหาย) และเที่ยวบินถูกยกเลิก

  1. คุณควรพิจารณาลักษณะการเดินทาง โปรแกรมท่องเที่ยวของคุณ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น โรคภัยไข้เจ็บ ก็จะช่วยทำให้คุณตัดสินใจกำหนดความคุ้มครองจากประกันเดินทางที่เหมาะสมได้
  2. Pre-existing conditions เป็นอีกหนึ่งกรณีที่คุณควรแจ้งให้กับบริษัทและตัวแทนประกันทราบ การปกปิดความเจ็บป่วย อาจส่งผลทำให้คุณเสียผลประโยชน์ได้
  3. ควรพิจารณาราคาของกรมธรรม์ประกันการเดินทางจากหลาย ๆ ตัวแทน โดยเฉพาะข้อมูลในด้านความคุ้มครอง รวมถึงนโยบายและเงื่อนไขของการเอาประกัน ซึ่งข้อมูลต่าง ๆ สามารถหาได้จากเว็บไซต์ และตัวแทนประกันทั่วไป คุณไม่ควรซื้อประกันภัยการเดินทางจากตัวแทนที่มีขนาดเล็ก หรือยังไม่มีชื่อเสียง
  4. การสอบถามถึงประสบการณ์ของผู้ที่เคยซื้อกรมธรรม์ประกันการเดินทาง จะช่วยทำให้คุณได้รับรู้ข้อมูลและความน่าเชื่อถือของประกันเดินทางนั้น ๆ ได้ คุณอาจอ่านรีวิวการซื้อประกันเดินทางต่างประเทศจากเว็บบอร์ดต่าง ๆ เช่น pantip.com โดยอาจค้นหาโดยใช้คำว่า “ประกันการเดินทาง”